Předvolební festival u Terezské brány zahájen

Moderní školní sportoviště bude sloužit i veřejnosti

Na Kordulce se plaví ministři, školáci i senioři

Přijďte na setkání s šéfem lidovců Pavlem Bělobrádkem

Dopoledním posezením "Kafe s kandidátem" byly zahájeny Kulturní dny u Terezské brány. Příchozí, kteří přijali pozvání na kávu, dostali možnost podebatovat s kandidáty KDU-ČSL a poslechnout si příjemný hudební doprovod v podání Hanácké dechovky. Po tři dny bude na Palachově náměstí festival pokračovat bohatým programem. Pro děti je připraveno malování a vystoupení žonglérů, hraná pohádka, pro seniory ukázky sebeobrany a vždy po 18. hodiny rozezvučí své nástroje pozvané kapely. Je na co se těšit.

Nejen místním předškolákům a školákům, ale i klubům, spolkům a partám sportovců má sloužit nové multifunkční hřiště, které se dnes otevřelo v areálu Svatoplukovy školy v Olomouci - Řepčíně. V městské části by se dala sportoviště spočítat na prstech jedné ruky a město tak splácí místním lidem dluh v této oblasti. "Sportoviště bude otevřené v odpoledních hodinách, o víkendech i o prázdninách, aby ho mohla využít široká veřejnost," podotkl náměstek olomouckého primátora Ladislav Šnevajs.

Oblíbenou atrakcí se stala loď Kordulka, která pod lidoveckou vlajkou již několik týdnů brázdí vody řeky Moravy v Olomouci. Na palubu si našlo cestu přes 1200 lidí, mezi nimi školáci, skauti i kluby seniorů, kteří oceňují jak nápad provozovat ve městě výletní lodní dopravu, tak neotřelé pohledy na město z vody. "Kormidla se chopil ministr zemědělství Marian Jurečka, v pátek si zkusí práci kormidelníka i ministr pro vědu a výzkum Pavel Bělobrádek," řekl otec myšlenky lodní dopravy v Olomouci kandidát na primátora Ladislav Šnevajs. Kordulka bude jezdit po Moravě do 5. října.

Chcete znát názory mladého politika - ministra pro vědu a výzkum a šéfa KDU-ČSL Pavla Bělobrádka, který je znám svou přímočarou povahou a schopností pojmenovat věci pravými jmény? Přijďte v pátek odpoledne v 16.00 do Vlastivědného muzea v Olomouci. Zároveň můžete oslovit i kandidáty lidovců do nadcházejících komunálních voleb v Olomouci a zeptat se jich, jak si představují život v našem městě v dalších letech.

 
 

Olomoučtí lidovci už mají svého primátora a téma: řeku Moravu

Kordulka bude ode dneška opět brázdit řeku Moravu

Ministr zemědělství se svezl na Kordulce

VolimeOlomouc.cz

Jako podtrhnutí svých volebních témat bude v těchto dnech pořádat krátké vyjížďky po řece Moravě.

Z prvního místa kandidátky bude o funkci primátora v říjnových volbách usilovat Ladislav Šnevajs.

Výletní loď Kordulka, která se objevila na hladině řeky Moravy letos v červnu, se v září vrátí opět do Olomouce. Od 10. září do 5. října mohou Olomoučané pozorovat město z lodní paluby. Loď bude v provozu denně od 15.00 do 18.00, o víkendech od 13.00 do 18.00. Vyplouvá se v každou celou. Loď kotví u mola u v blízkosti veslařské loděnice na třídě 17. listopadu. Neváhejte!

Vstupenky můžete objednat i předem na telefonu 721 293 063 každý den od 12.00 do 20.00.

Ministr zemědělství Marian Jurečka měl v pátek v Olomouci nabitý program. Na Dolním náměstí si prohlédl flér jarmark domácích výrobců, poté spěchal na otevření Domu přírody Litovelského Pomoraví v ekologickém centru Sluňákov v Horce nad Moravou. Odpoledne se pokochal výhledy z paluby lodi Kordulka, která brázdí až do 5. října vody řeky Moravy v Olomouci.

Co se v Olomouci podařilo

Olomouc se během posledních let stává atraktivní destinací pro řadu turistů z domova i zahraničí, a i lidé, kteří zde žijí, mají svoje město rádi. Čím to je? Historické jádro města, které má beze sporu svého nenapodobitelného genia loci, se daří kultivovat a oživovat řadou akcí - ať jsou to dnes už vyhlášené vánoční trhy, řady výborných koncertů různých žánrů, festivalů, přehlídek, farmářských i jiných trhů a dalších akcí, které pořádá či podporuje olomoucká radnice. Obnovují se zvony v kostelích i tradice slavnostní v jednotlivých městských částech.

Rekonstruovaly se městské parky a klíčový výstavní pavilon A na výstavišti Flora, vyrostly nebo se opravily hotely, které lákají návštěvníky na kongresovou turistiku. Přibyla řada kvalitních restaurací, kaváren či vinoték, které patří ke koloritu velkého města. Opravila se či vznikla obchodní centra v historickém jádru nebo v jeho blízkosti, která zvýšila úroveň nabídky zboží. Zlepšila se také dopravní infrastruktura, přibyla nová tramvajová trať a vznikla nová parkovací místa v centru i nové cyklostezky.

Město investovalo nemalé peníze také do regenerace veřejných prostranství jak na sídlištích, tak v historickém centru města, modernizovaly se mateřské i základní školy. Evropské dotace umožnily vznik nových vědeckých center a dostavby univerzitních objektů, což láká do města špičkové odborníky nejen z Česka, ale celého světa.

To vše dohromady dělá z Olomouce lákavé místo, které ji opakovaně vyneslo mezi exkluzivní tipy prestižního bedekru Lonely Planet.

Co chceme

Ladislav Šnevajs

Z kapitánského můstku vedu svoji posádku do rozbouřených volebních vod. Je to tým, který je pečlivě poskládán z odborníků ze všech oblastí, aby dokázal čelit problémům jak při bouřích, tak i při plavbě v klidných vodách.

Jako současný náměstek primátora mám na starost mimo jiné příliv evropských peněz do Olomouce. Dosud se za ně například postavila nová část tramvajové trati či rekonstruovalo výstaviště a opravily městské parky. V této oblasti chci působit i nadále. Budu prosazovat, aby z peněz, které mají přijít v příštích letech do Olomouce, pokračovala dostavba tramvajové trati na Nové Sady, konečně se vybudoval obchvat Hodolan a Chválkovic směrem na Šternberk a řeka Morava se stala součástí života obyvatel města třeba i tím, že po ní začnou jezdit lodě.

Kromě velkých projektů chci ale prosazovat věci běžného denního života, které mohou pomoci řadě Olomoučanů. Tou zásadní je vznik seniorpointů - míst, kde starší obyvatelé města najdou pod jednou střechou radu a pomoc v oblastech např. placení nájmů, poplatků, energií, dopravy, informační servis o dopravě, nové legislativě a dalších věcech, ve kterých se dnes těžko orientují i mnozí ekonomicky aktivní lidé.

Michal Giacintov (nezávislý)

Povolání architekta mi léta umožňuje profesionální pohled na rozvoj města Olomouce v oblasti územního plánování i veřejných a soukromých staveb.

Asi jako většina obyvatel našeho města vnímám a hodnotím, co se v Olomouci v minulých desetiletích postavilo. Město se rozrostlo o výborné, dobré i méně zdařilé stavby. V posledních letech se ale zásadně vytratila jednotná koncepce stavebního rozvoje města. Budu prosazovat, aby se obnovila pozice městského architekta, který by zkušeností i vahou autority pomohl směrovat veřejné prostory ke kvalitní architektuře, urbanismu a k odpovídající péči o památkové hodnoty Olomouce. Toto může významně přispět ke zkvalitnění života obyvatel města. Velmi dobrým příkladem může být v následujících letech podoba takzvaných náplavek - nově upravených břehů řek Moravy a Bystřičky pro příjemné trávení volného času Olomoučanů.

Dalším mým cílem je omezení křiklavé reklamy v centru města a postupné vymístění heren z historického jádra.

Matouš Pelikán

V Olomouci jsem se narodil i vyrůstal, a ačkoliv mi bylo umožněno cestovat a vidět kus světa, rozhodl jsem se zůstat a žít právě v moravské metropoli. Rád ji mám z mnoha důvodů. Jedním z nich jsou vyhovující podmínky pro aktivní styl života, který se snažím vést, zejména pro jízdu na kole. Proto bych si přál, a budu usilovat o to, aby se naše město stalo "českou Kodaní". Chci umožnit lidem všech věkových kategorií bezpečnou cestu do školy, do práce, za zábavou i koníčky. Zasadím se o vznik nových cyklopruhů na silnicích, propojení stávajících cyklostezek a zjednosměrnění některých ulic. Za důležité považuji i zlepšení přístupu cyklistům do centra a především vznik dalších opatření, která povedou k bezpečnosti cyklodopravy i hromadné dopravy. Přál bych si, aby více spoluobčanů našlo v tomto druhu dopravy zálibu a zvolili si ji jako šetrnou alternaci k individuální automobilové dopravě. Jelikož jsem právník, bude pro mě, věřím, snaha o naplnění výše popsaných idejí jednodušší a zároveň účinnější. Během dobrovolnické činnosti spojené s cestováním jsem měl možnost poznat, kolik výhod přináší větším městům turismus. Existuje mnoho cest, jak lépe propagovat Olomouc a jak do ní přilákat nové návštěvníky. I ti by jistě přivítali pokrytí centra města wi-fi internetem zdarma.

Iva Kalodová

Mým dlouhodobým cílem je vybudování "Holického lesa" - komplexní sportovně rekreační zóny na jihu města. Vytvoření veřejné klidové zóny umožní celoroční využívání otevřené krajiny a zmírní negativní dopady stále se zvyšujícího průmyslového zatížení okolního prostředí. Holický les se objevil ve volebních programech a v programovém prohlášení města už v roce 2010. Klíčovou část - výsadbu 72 000 stromů na rozloze 33 ha - se podařilo zrealizovat v rámci Operačního programu životního prostředí formou dotace již v roce 2013.

Nyní je prioritou vybudování lávky přes železniční trať z Keplerovy ulice, která zajistí propojení Holického lesa s jihovýchodní částí města, a zřízení cyklostezky směrem k centru města.

Vytvoření harmonického a přírodě blízkého prostředí považuji jakožto zdravotní sestra za nezbytné pro optimální vývoj celé společnosti. Tvorbu krajiny chápu i jako odkaz budoucím generacím.

Ivo Kosina

Jako dlouholetý instruktor bojových sportů vedu své svěřence k vytrvalosti, čestnosti, cílevědomosti a odhadu chování protivníka. Věřím, že tyto zkušenosti využiju i v boji politickém.

Budu prosazovat rozvoj sportovních aktivit pro širokou veřejnost, podporu nových sportovišť a rekonstrukce stávajících.

Zároveň chci posílit pozice jednotlivých městských částí, podporovat jejich oblastní slavnosti či prezentovat jejich život na Svátcích města.

Ze zkušeností živnostníka vím, jak nebezpečné je zadlužovat se, mým cílem je smysluplné využití prostředků města a transparentní hospodaření.

Kandidáti za KDU-ČSL v komunálních volbách

RNDr. Ladislav Šněvajs

věk:
52

povolání:
náměstek primátora

trvalý pobyt:
Olomouc - Hejčín

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Ing. arch. Michal Giacintov

věk:
51

povolání:
architekt

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Matouš Pelikán

věk:
32

povolání:
advokát

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Ivana Kalodová

věk:
46

povolání:
Všeobecná sestra, předs. sdruž. pro Holický les

trvalý pobyt:
Holice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Ivo Kosina

věk:
44

povolání:
sportovní trenér

trvalý pobyt:
Hodolany

politická příslušnost:
KDU-ČSL

PhDr.Jana Kolomazníková

věk:
37

povolání:
předsedkyně nadačního fondu

trvalý pobyt:
Olomouc

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

MVDr. Petr Procházka

věk:
50

povolání:
veterinární lékar

trvalý pobyt:
Holice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Renata Konečná

věk:
41

povolání:
asistentka v advokátní kanceláři

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Vladislav Tesařík

věk:
50

povolání:
ředitel základní školy

trvalý pobyt:
Slavonín

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Kristina Kvapilová

věk:
25

povolání:
asistentka poslance Mariana Jurecky

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

MUDr. Milan Král, Ph.D.

věk:
35

povolání:
lékař

trvalý pobyt:
Lazce

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

RNDr. Jirí Stranyánek

věk:
72

povolání:
člen Krajské rady seniorů

trvalý pobyt:
Neredín

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Ing. Jan Dostál

věk:
53

povolání:
stavební inženýr

trvalý pobyt:
Olomouc

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Tomáš Parma, Ph.D.

věk:
43

povolání:
vysokoškolský pedagog

trvalý pobyt:
Olomouc

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Jirí Borik

věk:
49

povolání:
ředitel hospice

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Ing. Bc. Rostislav Hainc

věk:
26

povolání:
trenér, člen Mat. svatokopecké

trvalý pobyt:
Droždín

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

RNDr. Jirí Fišer, Ph.D.

věk:
45

povolání:
vysokoškolský pedagog

trvalý pobyt:
Repcín

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Ing. Noemi Batlová

věk:
56

povolání:
pastorační pracovnice

trvalý pobyt:
Povel

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Ladislav Stejskal

věk:
43

povolání:
ředitel firmy

trvalý pobyt:
Nové Sady

politická příslušnost:
KDU-ČSL

JUDr. Kamil Andree

věk:
42

povolání:
advokát, mediátor

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Pavla Svobodová

věk:
31

povolání:
učitelka

trvalý pobyt:
Nemilany

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Ing. Martin Koubek

věk:
44

povolání:
účetní

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Richard Kozák

věk:
40

povolání:
sportovní trenér

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Ing. Jitka Brabcová, Ph.D.

věk:
53

povolání:
zamestnankyně krajského úřadu

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Ing. Petr Konecný

věk:
46

povolání:
advokát

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Petr Horák

věk:
67

povolání:
ředitel základní školy

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Petr Pachta

věk:
30

povolání:
manažer

trvalý pobyt:
Neředín

politická příslušnost:
KDU-ČSL

MVDr. Michael Mazoch

věk:
58

povolání:
veterinární lékař

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Šimon Pelikán

věk:
28

povolání:
mořeplavec

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Miroslav Bureš

věk:
50

povolání:
živnostník

trvalý pobyt:
Neředín

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Jaroslav Krivánek

věk:
34

povolání:
duchovní správce

trvalý pobyt:
Olomouc

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Šárka Ružicková

věk:
31

povolání:
lektorka práce s rodinou

trvalý pobyt:
Neredín

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

PhDr. Martin Kučera

věk:
33

povolání:
průvodce

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Dagmar Žurková

věk:
64

povolání:
živnostník

trvalý pobyt:
Povel

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Miroslav Výmola

věk:
30

povolání:
ekonom

trvalý pobyt:
Olomouc

politická příslušnost:
bez politické príslušnosti

Bc. Ivana Čepělová

věk:
34

povolání:
realitní poradkyně

trvalý pobyt:
Olomouc

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Ing. Jan Cetkovský

věk:
79

povolání:
pořadatel umělecké kavárny

trvalý pobyt:
Hodolany

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Mgr. Pavel Roubínek

věk:
29

povolání:
projektový manažer

trvalý pobyt:
Hodolany

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Vladimír Kauer

věk:
38

povolání:
obchodní zástupce

trvalý pobyt:
Hodolany

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Ing. Jirí Cedron

věk:
47

povolání:
bankovní úředník

trvalý pobyt:
Lazce

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Mgr. Drahomíra Venkrbcová

věk:
52

povolání:
sociální pracovnice

trvalý pobyt:
Olomouc

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Markéta Dvořáková

věk:
34

povolání:
všeobecná sestra

trvalý pobyt:
Nová Ulice

politická příslušnost:
KDU-ČSL

PhDr. Karel Goš

věk:
44

povolání:
pracovník krajského úřadu

trvalý pobyt:
Hejčín

politická příslušnost:
KDU-ČSL

Ing. Břetislav Kvapil

věk:
59

povolání:
energetický inspektor

trvalý pobyt:
Nový Svět

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Bc. Adéla Šolcová Dis.

věk:
23

povolání:
sociální pracovník

trvalý pobyt:
Olomouc

politická příslušnost:
bez politické příslušnosti

Zobrazit celou kandidátku

Fotogalerie

Plavba lodí po řece Moravě

Čtvrté místo lidovců na turnaji

Na sobotním turnaji na Nových Sadech obsadil tým KDU-ČSL složený z kandidátů a příznivců pěkné 4. místo. Cenné bylo zejména vítězství 5:0 ve čtvrtfinále turnaje nad TOP09, která turnaj pořádala.

Plavba lodí

Co bude

Kulturní dny u Terezské brány

kdy:
6.—8.10.2014

kde:
u Terezské brány

vstupné:
zdarma

Program

 • "Olomouc českou Kodaní" (jednoznačná podpora cyklodopravy a městské hromadné dopravy na úkor jízdy autem)
 • bezpečnost cyklistů a plynulost provozu - zjednosměrnění, snížení rychlosti, cyklopruhy, propojení realizovaných a budovaných cyklostezek, umožnění vjezdu cyklistů do centra města
 • pozice "městského architekta" s náležitými pravomocemi, pečujícího o veřejný prostor, dochované architektonické a urbanistické hodnoty města
 • dokončení protipovodňových opatření s důrazem na kvalitní architektonické ztvárnění a využití vzniklých "náplavek" jako prostoru k trávení volného času Olomoučanů
 • lávka přes železniční trať z ulice Keplerova do Holického lesa
 • ochrana mimořádných přírodních hodnot ve městě a okolí (Neředínské louky), opatření proti nadměrnému hluku, revitalizace Poděbrad
 • propagace Olomouce jako města církevních památek, historické minulosti a četných kulturních akcí nadnárodního významu, zvyšování kvality služeb pro turisty
 • prohlubování spolupráci s Univerzitou Palackého - společné projekty Univerzity a města, výzkumné projekty s městskou tematikou, pravidelná setkávání
 • vytvoření dostatku míst pro děti v mateřských školách (popř. jeslích), podpora vzniku mateřských školek a dětských skupin jiných zřizovatelů
 • rozvoj výchovy k uznání základních lidských hodnot, a to jednak pomocí rozšíření výuky etické výchovy na školách, popř. podporou organizací s výchovným posláním (např. skauti, mladí ochránci přírody apod.)
 • plnohodnotný život seniorů ve všech oblastech života (kultura, vzdělávání, sport apod.) přizpůsobením veřejných služeb potřebám seniorů, podporou sociálních služeb (pečovatelská služba, odlehčovací služby)
 • kontaktní místa pro seniory tzv. Senior pointy (informace a pomoc seniorům z oblasti právní, sociální, kulturní, finanční, zdravotní, bezpečnostní apod.)
 • dokončení tramvajové linky na Nové Sady, prodloužení linky č. 5 do Pavloviček a opatření pro lepší dostupnost fakultní nemocnice pomocí MHD
 • omezení hazardu ve městě (snižování počtu heren, regulace reklamy a vnějšího vzhledu, postupné opouštění centra města), pravidla pro provoz letních zahrádek a dodržování nočního klidu
 • vyrovnané hospodaření města bez zbytečného zadlužování
 • spravedlivé dělení financí a investic mezi centrum a okrajové části města, větší samostatnost jednotlivých městských částí
 • aktivizace a podpora sousedských aktivit, rozvoj slavností jednotlivých městských částí (ustálení termínů, podpora a informovanost občanů, prezentace jednotlivých městských částí na Svátcích města)